เครื่องมือช่วยจดจำ

ในแต่ละวัน การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน ต่างมีความรู้มากมาย บ้างก็เกิดจากการอ่าน การกระทำ การฟัง แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง พบว่า จำสถานการณ์ ประสบการณ์ ความรู้นั่นไม่ได้เนื่องจาก ขาดการบันทึก จึงทำให้ความทรงจำบางอันขาดไป ไม่ต่อเนื่อง ไม่ประทับใจ ดังนั้น บุคคลควรหาวิธีการในการจดจำ (นอกเหนือจากความทรงจำที่อยู่ในสมอง หรือความรู้สึกนึกคิด) เพราะอดีตเอาคืนมาไม่ได้ แม้แต่ในวันเดียวกันก็ตาม

การบันทึกช่วยจดจำจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย จดจำสถานการณ์ต่างๆ ในอดีตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกในขณะนั้น กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาทบทวนก็จะเป็นการเตือน ไม่ให้ทำซ้ำอีกหรือ ให้ดำเนินวิธีการดังเดิม หากวิธีการนั้นถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน

ช่องทางในการบันทึกจดจำของผู้เขียนเอง เริ่มจาก สมุดบันทึก (ด้วยปากกา) แล้วมาสรุป concept สั้นๆ เข้าใจง่ายใน webblog จึงทำให้ความทรงจำดีๆ ความรู้ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาอยู่กับเราไปตลอดกาล แม้ว่าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตาม เหมือนกับนักแต่งหนังสือ นวนิยายต่างๆ มันน่าประทับใจยิ่งนัก

ขอบคุณ webmaster ที่ให้โอกาสดีๆ เครื่องมือการบันทึกช่วยจดจำ ตลอดทั้งการ Share ความรู้ให้กับผู้อื่น และทำให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ผู้อื่น ผ่านโลกออนไลน์ แห่งนี้
page1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s